Prosound Việt Nam 2018

Âm thanh khủng, Ánh sáng khủng, Bảo vệ khủng – Prosound Việt Nam 2018. Show Đại hội âm thanh ánh sáng khủng tại sân vận động QK7 hai ngày 22-23/3/2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp.