Lễ Khánh Thành Phà Biển Cần Giờ – Vũng Tàu

Đầu tuần, đầu tháng, đầu năm. Cỡi sóng vượt Cần Giờ đến Vũng Tàu bằng chuyến phà hiện đại. Phà biển hoạt động rút ngắn quãng đường từ Cần Giờ đến Vũng Tàu mất chừng 30 phút thay vì 3 giờ 30 phút đi bằng đường bộ.

GES hân hạnh triển khai quân bảo vệ sự kiện này.