Happy Bee FPT Polytechnic

GES hân hạnh đồng hành cùng Happy Bee 13 – chuỗi nhạc hội làm nên thương hiệu của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic.