Chuỗi Sự Kiện “ĐẠI BI TỊNH LẠC”

GES hân hạnh được đồng hành cùng chuỗi Sự Kiện “ĐẠI BI TỊNH LẠC”. Cung nghinh Đức Thái Thượng Sakya Gongma Trichen Rinpoche đời thứ 41 viếng thăm Việt Nam – Ban gia trì Bi Trí Dũng (Rigsum Gonpo)