YOBE Grand Opening

Trong một khoảnh khắc trời nắng bỗng mưa, đúng hay sai là tư duy trong cách nhìn thấu đáo, còn mình đã chọn đúng thì nắng cũng đội, mưa một giọt cũng chẳng hề đụng được.

https://m.youtube.com/watch?v=Lv7VrNzsOhk#searching #Gesecurity