Miss World Vietnam 2022

GES tự hào là đơn vị đồng hành cùng cuộc thi Miss World Vietnam 2022 diễn ra tại Quy Nhơn (Bình Định) vào tối 12/08.

Dưới đây là chia sẻ của Mr. Paul Johnstone, người sáng lập Street Edge Krav Maga International trong chuyến đi cùng Golden Eye Security tại Việt Nam lần này:

“SITUATIONAL AWARENESS is being aware of what is happening around you in terms of where you are, where you are supposed to be, and whether anyone, or anything around you is a threat to your health and safety, or to those who have put their faith in your ability to protect them from danger. No matter if it’s at work or out enjoying life, you can never drop your guard and become complacent. It’s when your guard is down that shit will come knocking on your door and play havoc with your life.

Throughout my professional life I’ve had the privilege to protect many people including movie and music celebrities, corporate executives, foreign dignitaries, ambassadors, and prime ministers. Some of these people received very credible threats and there were genuine concerns regarding their personal safety.

Almost 95% of the time nothing serious will happen but that 5% compromises the %200 planning and preparation that you put into the tactics, and methodologies to mitigate potential threats both hostile, and non hostile. Situational awareness is and always will be one of the key factors to ensuring both yourself and your client (or loved ones) goes home safe at the end of the day.

Sometimes it’s a hard gig when protecting another person but it’s equally rewarding. And it’s definitely not like the glamorous lifestyle that is seen in movie classics like “The Bodyguard”

These photos are from my previous trip to Vietnam where I had the honour to once again work with my brother Mr Tung who for over a decade has been the personal bodyguard to Mỹ Tâm (Famous Vietnamese singer-songwriter who we are protecting in these photos). For me personally, even after so many years of protecting others, it’s still an honour every time to be blessed with these types of opportunities.

When someone (including yourself) is relying on you to keep them safe then at NO stage can you allow yourself to “Switch Off” and immerse yourself into the excitement or the moment. To do so could result in the worst possible outcome of humiliation, serious injuries, and/or death as was the case in the recent tragic, unnecessary, yet preventable Assassination of Japanese Prime Minister Shinzo Abe.

No matter where you are, no matter who you are with or what distractions are in your face, you must have your “Game Face” ON at all times because evil does truly exist, it lurks out there everywhere and it is just waiting for you to Drop Your Guard!

Stay safe, train often and always remain humble.

Paul Johnstone 🙏👊
Chief Instructor & Founder
Street Edge Krav Maga International”

“NHẬN THỨC TÌNH HUỐNG là nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh bạn về vị trí của bạn, vị trí của bạn và liệu bất cứ ai, hoặc bất cứ điều gì xung quanh bạn là mối đe dọa cho sức khỏe và sự an toàn của bạn, hoặc cho những người đã đặt niềm tin của họ trong khả năng của bạn để bảo vệ họ khỏi nguy hiểm. Cho dù đó là nơi làm việc hay đang tận hưởng cuộc sống, bạn không bao giờ được mất cảnh giác và trở nên tự mãn. Khi bạn mất cảnh giác, điều đó sẽ đến gõ cửa nhà bạn và tàn phá mạng sống của bạn.

Trong suốt cuộc đời làm việc của mình, tôi đã có đặc quyền bảo vệ nhiều người, bao gồm những người nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc, giám đốc điều hành công ty, chức sắc nước ngoài, đại sứ và thủ tướng. Một số người trong số những người này đã nhận được những lời đe dọa và có những lo ngại thực sự về sự an toàn cá nhân của họ.

Hầu như 95% trường hợp sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra nhưng 5% đó ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch và chuẩn bị 200% mà bạn đưa vào các chiến thuật và phương pháp luận để giảm thiểu các mối đe dọa tiềm ẩn cả thù địch và không thù địch. Nhận thức về tình huống sẽ và luôn là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo cả bạn và khách hàng của bạn (hoặc những người thân yêu) về nhà an toàn vào cuối ngày.

Đôi khi, đó là một hợp đồng khó khăn khi bảo vệ người khác nhưng nó cũng bổ ích không kém. Và nó chắc chắn không giống với lối sống hào nhoáng được thấy trong những bộ phim kinh điển như “The Bodyguard”

Những bức ảnh này là từ chuyến đi Việt Nam trước đây của tôi, nơi tôi có vinh dự một lần nữa được làm việc với người anh em của tôi, Mr. Tùng, người hơn chục năm nay là vệ sĩ riêng cho Mỹ Tâm (Ca sĩ – nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam mà chúng tôi đang bảo vệ trong những bức ảnh này). Đối với cá nhân tôi, ngay cả sau rất nhiều năm bảo vệ người khác, mỗi lần được ban cho những cơ hội như thế này vẫn là một niềm vinh dự.

Khi ai đó (bao gồm cả bạn) đang dựa vào bạn để giữ cho họ an toàn thì ở giai đoạn KHÔNG, bạn có thể cho phép mình “Tắt máy” và đắm mình vào sự phấn khích hoặc khoảnh khắc. Làm như vậy có thể dẫn đến kết quả tồi tệ nhất có thể là sỉ nhục, thương tích nghiêm trọng và / hoặc tử vong như trường hợp của Vụ ám sát Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bi thảm, không cần thiết, nhưng có thể ngăn chặn được gần đây.

Bất kể bạn đang ở đâu, bất kể bạn đang ở cùng ai hay bạn đang bị phân tâm ra sao, bạn phải BẬT công tắc “Trò chơi đối mặt” của mình mọi lúc vì cái ác thực sự tồn tại, nó ẩn nấp ở khắp mọi nơi và nó chỉ chờ bạn mất cảnh giác!

Giữ an toàn, huấn luyện thường xuyên và luôn giữ thái độ khiêm tốn.

Paul Johnstone 🙏👊
Người hướng dẫn trưởng & Người sáng lập
Street Edge Krav Maga International”