Global Fan Fest 2024

GES hân hạnh đồng hành cùng sự kiện Global Fan Fest được tổ chức bởi Hanwha Life vào ngày 01/06/2024 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hanwha Life Esports (HLE) là một đội tuyển Esports chuyên nghiệp được thành lập bởi Hanwha Life vào năm 2018. Hiện tại, HLE điều hành một đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (LoL).